Любов і Зцілення

Євангельська Церква

Слово Боже

«Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить!»

Ів. 8:31-32

Біблія- еталон істини 

2Тим.3:16 «Усе Писання Богом натхнене…»

Біблія - це Слово Бога. Автор її Бог. Вона (канонічна, містить 66 книг) є істинною.

Усі книги, які не відповідають Біблії, не є правдою (каноном). Слово «канон» старогрецькою мовою означає пряму палку - міру, яку використовували теслярі. У переносному значенні це слово застосовувалось, як правило для перевірки певних понять етики, мистецтва, логіки і граматики. Використання цього виразу щодо Слова Божого означає, що канонічними є ті книги, які з християнської точки зору вважаються істинними, натхненими Богом та історично точними. Це шістдесят шість книг: з них тридцять дев’ять складають Старий Заповіт, а двадцять сім - Новий.

Біблія писалася в різний час сорока двома авторами, натхненими і керованими Духом Святим.

Біблія –цеоснова твогодуховного зросту

Якщо людину надовго позбавити їжі та води, то її фізичне тіло ослабне, і, як результат цього, вона помре. Існує також духовна параллель, а саме: Слово Боже - це наша духовна їжа і пиття. Як без їжі і води ми слабнемо фізично, так без Слова Божого ми слабнемо духовно.

Слово Божевідкриваєнам три рівні духовного росту:

1) «Духовні діти»: віруючі, які нещодавно навернулися до Бога, духовні немовлята, котрим потрібне посилене харчування «духовним» молоком. Воно є їх основною їжею.

2) «Духовні юнаки»: Юнаки сильні тим, що наповнені Словом Божим. Вони зростають через пізнання Бога, перебування в Слові і в молитвах, що веде до утвердження їхньої віри (Пс.118(119):9; Рим.10:17).

3) «Духовні батьки»: стійкі у вірі, віддані слуги Божі, які готові взяти на себе завдання опіки про інших та навернення до Бога тих, хто противиться благовіс-тю. Для них Слово Боже - це тверда їжа, через яку вони навчені розпізнавати добро і зло.

Читання Біблії 

Господь за допомогою Біблії відкрив людям істину. Але для того, щоб вона стала зрозумілою, необхідно читати це Святе Писання. Адже його вивчення - це один із шляхів нашого спілкування із Вседержителем, Який промовляє до нас через Своє Слово. Християнин - це людина, яка слухає, що говорить Господь, для того, щоб краще пізнавати Творця і підкорятися Йому.

Біблію потрібно читати уважно. Хоча вона написана зрозуміло, у ній справжня скарбниця Божої мудрості. Для того, щоб пізнати її, треба уважно ставитися до кожної, навіть найменшої, деталі.

Біблію необхідночитати постійно. Для правильного розуміння цієї Книги потрібне, насамперед, досконале знання її загального змісту. Чим краще ви знаєте Біблію, тим легше вам буде зрозуміти значення її окремих текстів.

Систематичне читання Біблії необхідне ще й тому, що ми завжди маємо потребу в духовній їжі. Для того, щоб приймати правильні рішення, нам потрібно постійно мати доступ до Божої істини.

Полюбіть Боже Слово, і Воно багатогранно проявиться у вашому житті!

ddd