Любов і Зцілення

Євангельська Церква

Воскресіння і Суд

«Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе».
2Кор.5:10

Згідно Біблії, у кожної людини буде три неминучих зустрічі: із смертю, із воскресінням та із судом. Усі ми одного дня помремо. Усі ми постанемо перед судом.
Євр.9:27 «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд…»

Але неможливо розглядати останній Божий суд, не згадуючи про воскресіння. Вони між собою нерозривно пов’язані. Воскресіння передує суду, а суд викликає необхідність воскресіння. Біблія говорить, що вчення про воскресіння мертвих і останій суд є частиною повчання, яке Господь хоче нам передати.

Воскресіння   
Істина про воскресіння мертвих чітко і недвозначно розкрита в Біблії.
Слово воскресіння означає «підняття з мертвих». Це переклад грецького слова «анастасіс», що в Новому Заповіті означає «вставання» чи «повстання» («встати ще раз»).

Два воскресіння   
Стосовно всього людства Старий і Новий Заповіти говорять про два воскресіння: «воскресіння життя» для праведних і «воскресіння суду» для нечестивих (Ів.5:28-29; Дії 24:15).

ВОб.20:4-5 ап. Іван говорить, що між цими подіями пролягає проміжок часу в тисячу років.

Воскреслі в перше воскресіння названі «блаженними і святими». Вони не зазнають другої смерті в озері вогняному через тисячу років (Об.20:6). Це воскресіння для життя і безсмертя (Ів.5:29; 1Кор.15:52-53) відбудеться під час Другого пришестя Месії (1Кор.15:22-23; 1Сол.4:15-18). Усі, які воскреснуть у цей час, «вмерти вже не можуть» (Лк.20:36). Христос обіцяє, що «переможець не буде пошкоджений від другої смерти» (Об.2:11). Вони навіки з’єднані із Сином Божим. Яким буде воскресле тіло? Як і Христос, воскреслі святі будуть мати реальні тіла. Як і Христос, праведники встануть із могил прославленими. Ап. Павло говорив про Спасителя:
Фил.3:21 «Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити Собі».
Він називає тіло, яким ми володіємо сьогодні, «тілом душевним», а те, яке отримаємо, - прославленим і «тілом духовним»; перше - смертним і тлінним, друге - безсмертним і нетлінним. Переміна відбудеться миттєво при воскресінні (1Кор.15:42-54).

Нечестиві воскреснуть під час другого воскресіння в кінці тисячоліття. Це воскресіння передує останньому суду і осудженню. Ті, чиї імена не знайдуть записаними в книзі життя, воскреснуть, але будуть засуджені на другу смерть і будуть кинуті в «озеро огняне». (Дан.12:2; Об.20:14-15).

Істина воскресіння - це не просто інформативне повідомлення, це сила праведності, що здійснює надзвичайний вплив на життя віруючого. Вона веде до чистоти, дисципліни духа та твердості віри. Ми живемо поза межами сучасного. Ми - люди майбутнього. Надія, тобто «впевнене очікування добра», стоїть перед нами. Ми - «сини Воскресіння», що «достойні того віку» (Лк.20:35-36).

Божий суд 

2Кор.5:10 «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе».

- Його потребує совість людини: при неодноразовому порушенні закону совість людини «спалюється», завмирає, але в день суду перед Божим престолом вона оживе і засудить винних (Рим.2:14-15).
- Його потребує історія:беззаконня людського роду в світовій історії і спотворення, якого зазнала Божа правда, вимагають, щоб людина була осуджена праведним і святим Богом.
- Його потребує справедливість: правдивість, праведність і святість Божого закону і Божого єства потребують, щоб кожен гріх був виявлений і засуджений Всесильним Царем.

- Суд у минулому
На Голгофі, відповідно до закону, відбувся суд над сатаною та його армією(Ів.12:31; 16:11; Кол.2:14-15). Смертю Ісуса Христа на Голгофі були осуджені гріхи всього світу, а ті, хто вірить у Бога, знають, що перейшли від смерті в життя. Христос був засуджений замість них (Ів.5:24; 1Петр.2:24).
- Суд у теперішньому
Кожен день на землі відбувається суд тоді, коли Бог втручається в життя людей і судить їх гріхи. Крім того закон сіяння і жнив продовжує діяти в житті кожної людини. Віруючий повинен судити себе сам, щоб не потрапити на суд із усім світом(1Кор.11:31-32). Господь, як Батько, кого любить, того карає… (Євр.12:1-10).

- Суд у майбутньому
Біблія говорить про суд у майбутньому. Усі народи і всі культури мають певне розуміння щодо власного майбутнього. Усе буде суджене абсолютним правосуддям (1Кор.4:5; 2Кор.5:10) .

- Суд і нагорода віруючим
Слово Боже стверджує, що праведні повинні стати «перед судовим престолом Христовим» (1Кор.5:10-11), щоб бути судженими і нагородженими за свої діла і служіння для Господа. Слово «нагорода» використовується понад сотні разів у Новому Заповіті:

- Суд і «заплата» невіруючим
Незважаючи на те, що протягом життя кожний невіруючий інколи зазнає покарання, остаточний і вічний суд відбудеться біля Великого Білого престолу після завершення періоду тисячолітнього Царства (Об.20:11-15). Кожен буде суджений за своїми вчинками у відповідності із записами у книзі. Будуть також суджені Содом і Гомора, Тир і Сидон, Капернаум, а також і сучасні міста.
Господь також сказав, що дасть нагороду нечестивим за їх ділами. Валаам прийняв «заплату за лихі вчинки» (2Петр.2:13-15). Юда також отримав «заплату злочинства» (Дії 1:18). Таким чином усі неправедні і нечестиві приймуть «нагороди» за свої злі діяння.

«Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині! Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе!» (Екл.12:13-14).

ddd